Klokkenluidersportaal

Welkom op de klokkenluiderspagina van advocatenkantoor Dr. Johannes Dilling. Lees eerst de volgende informatie over klokkenluiders zorgvuldig door en beslis vervolgens of u een melding wilt doen.

1. Zorgvuldig doornemen s.v.p.

Informeer advocaat Dilling:

    • om welk(e) bedrijf of bedrijfstak het gaat, en
    • wat er is voorgevallen
    • wanneer dit is gebeurd,
    • waar dit is gebeurd
    • en wie erbij betrokken waren.

Advocaat Dilling wil ook graag weten welke andere personen (ook als ze niet betrokken waren bij de specifieke gebeurtenissen) kennis van deze zaak hebben en of er bewijsmateriaal is (bijv. e-mails en foto's). U kunt dergelijke documenten ook als bestanden uploaden via dit webportaal.

Voordat u melding doet, moet u zorgvuldig nakijken of de informatie die u heeft verstrekt inhoudelijk correct is. U mag bovenal geen beweringen doen waarvan u zelf weet dat ze niet kloppen.

Als u niet zeker bent van uw zaak, formuleer uw melding dan in de trant van "ik denk...", "het zou kunnen dat...", etc. Als u vragen hebt over de behartiging, de beoordeling en/of de procedure, dan kunt u de zaak ook vooraf en gratis (en indien nodig anoniem) met advocaat Dilling bespreken.

De verstrekte informatie wordt eerst door advocaat Dilling gecontroleerd op geloofwaardigheid. Vervolgens wordt de melding verwerkt en doorgestuurd naar het bedrijf, in de vorm van een vertrouwelijk rapport. Het bedrijf beslist vervolgens of het de informatie intern laat onderzoeken, of dat het (waar nodig) de informatie doorstuurt naar externe instanties, zoals het openbaar ministerie. Dergelijke onderzoeken kunnen bijzonder belastend zijn voor het bedrijf, maar ook voor de betrokken personen. Dit geldt ook als de verdachte feiten niet waar blijken te zijn. Het is ook om deze reden dat we u als klokkenluider vragen om vooraf zorgvuldig na te kijken of de informatie die u heeft verstrekt ook naar uw eigen mening juist is.

Als u melding doet, betekent dit niet dat er sprake is van een cliënt-advocaatrelatie tussen u als klokkenluider en advocaat Dilling. Deze relatie bestaat alleen tussen advocaat Dr. Dilling en het betreffende bedrijf dat advocaat Dilling heeft aangesteld als compliance-ombudsman. Desalniettemin heeft advocaat Dilling met elk van deze bedrijven afgesproken dat zij onherroepelijk afstand doen van hun recht om ingelicht te worden over de identiteit van de klokkenluider, mocht u als klokkenluider inderdaad anoniem willen blijven.

U hoeft geen persoonsgegevens op te geven wanneer u melding doet. U kunt dus anoniem blijven. Zelfs als u uw persoonsgegevens deelt met advocaat Dilling, kunt u eisen dat hij uw identiteit niet deelt met het betreffende bedrijf. Advocaat Dilling is dit overeengekomen met elk bedrijf waarvoor hij als compliance-ombudsman dient. Houd er wel rekening mee dat wanneer u anoniem informatie verstrekt, u geen informatie deelt op basis waarvan uw identiteit alsnog te herleiden valt.

Versleutelde communicatie voor klokkenluiders

Als u er absoluut zeker van wilt zijn dat derden geen toegang hebben tot de communicatie tussen u en advocaat Dilling, kunt u gebruikmaken van Signal Messenger. Dit zorgt voor een effectieve end-to-endversleuteling.

Verder anoniem contact

Ook als u anoniem wenst te blijven, zult u advocaat Dilling toch de kans moeten geven om op een later tijdstip vragen te stellen over de zaak. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

    • een speciaal e-mailadres dat alleen voor deze zaak dient;
    • het gebruik van Proton Mail voor veilig en versleuteld e-mailcontact;
    • het gebruik van een prepaid mobiele telefoon, eventueel in combinatie met Signal Messenger; of
    • Threema.

U kunt advocaat Dilling ook zelf via dit webportaal laten weten hoe, wanneer en waar u te bereiken bent.

Advocaat Dilling is ook beschikbaar voor persoonlijke gesprekken met u als klokkenluider.

Gegevensbescherming

Indien u persoonsgegevens verstrekt, worden deze beschermd conform de bestaande wettelijke voorschriften. Raadpleeg hiervoor de meest recente privacyverklarin

2. Melding doen

Kies de meest geschikte methode om melding te doen:

niet verplicht; u kunt ook anoniem blijven
Als u anoniem wil blijven, vragen we u om ons te laten weten hoe we u kunnen bereiken als we vragen hebben. Wij raden u aan om Proton Mail te gebruiken als u veilig en anoniem e-mailcontact wilt hebben.
Geef aan of u wilt dat wij contact met u opneme
U mag zelf weten in welke taal u de melding doet.
Upload

Als u per e-mail contact met me wilt opnemen of melding wilt doen, gebruik dan het volgende e-mailadres:

info@ra-dilling.de

Gebruik voor maximale anonimiteit waar mogelijk een VPN-verbinding.

De Zwitserse provider ProtonMail biedt een anoniem en veilig alternatief voor klassiek e-mailverkeer.

U hoeft geen persoonsgegevens op te geven om een account aan te maken. Proton Mail beweert standaard geen IP-logs aan te maken die kunnen worden toegewezen aan uw anonieme account. Daarnaast gebruikt deze provider o.a. end-to-endversleuteling om uw berichten af te schermen. Dit houdt in dat zelfs Proton Mail zelf niet uw e-mails kan ontcijferen of inzien. Hierdoor kan het bedrijf ook geen versleutelde e-mails aan derden doorgeven. Omdat Proton Mail alle gebruikersgegevens op Zwitserse servers opslaat, vallen deze onder de zeer strenge Zwitserse privacywet.

Als u via deze weg contact wilt zoeken, maak dan zelf een account aan (dit kan ook gratis) en stuur uw bericht vervolgens naar het volgende adres: RADilling@protonmail.com

Als u liever de niet-traceerbare end-to-endversleuteling van Signal gebruikt, installeer dan de gratis app of maak een account aan via uw pc, en neem vervolgens contact met mij op via onderstaand mobiel nummer:

+49 (0)178 4751572

U kunt met Signal ook documenten uploaden en deze zo aan mij doorgeven.

Houd er wel rekening mee dat het telefoonnummer dat u gebruikt om in te loggen bij Signal zichtbaar is voor andere Signal-gebruikers. Als u ook op dit punt anoniem wilt blijven, zult u een prepaidkaart moeten gebruiken zodat u anoniem kunt blijven. U kunt ook Threema gebruiken. Als u Signal via de computer gebruikt, gebruik dan indien mogelijk de Tor-browser (hier te downloaden), evenals een VPN-verbinding.

Als u contact met mij wilt opnemen via Threema, gebruik dan de betaalde app. U kunt ook een account via de pc aanmaken en mijn Threema-ID gebruiken voor het contact:

3PX6278J

U kunt me ook bijlagen sturen via Threema.

Houd er rekening mee dat als u Threema gebruikt, de broncode niet openbaar kan worden opgevraagd. Dit is wel het geval bij opensourceprogramma's zoals Signal. Het is daardoor niet mogelijk om te achterhalen wáár uw gegevens worden ingezien. Threema wordt niettemin beschouwd als een veilig kanaal.

Als u me rechtstreeks via de telefoon wilt bereiken, kunt u het volgende nummer gebruiken:

+49 163 3476 111

Houd er rekening mee dat de providers gaan over de vertrouwelijkheid van gewone telefoongesprekken. Wij (of u) hebben hier geen invloed op.

Als u mij anoniem iets per post wilt sturen, stuur uw documenten of pakketje dan naar het volgende adres:

Rechtsanwaltskanzlei Dilling
Landgrafenstraße 49
D-50931 Keulen, Duitsland

Ik zal uw pakket met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen.

Als u mij persoonlijk wilt ontmoeten om als klokkenluider melding te doen, dan ben ik daar beschikbaar voor. Neem contact met me op via een van bovenstaande kanalen om een afspraak te maken. Ook in dergelijke gevallen garandeer ik uiterste vertrouwelijkheid.

3. Externe Meldestellen

Hinweisgebende Personen können Informationen über Verstöße wahlweise auch an externe Meldestellen melden.

Externe Meldestellen der Bundesrepublik Deutschland

Externe Meldestelle ist grundsätzlich das

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn.

Zuständige externe Meldestelle für Meldungen über Verstöße gegen § 4d FinDAG, einschließlich Meldungen über Verstöße, die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes betreffen, sowie für Meldungen über Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder sowie unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft

  • zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, unter Einschluss insbesondere des Geldwäschegesetzes und der Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2019/ 2175 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, soweit die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuständige Behörde im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 GwG ist;
  • zur Regelung der Rechte von Aktionären von Aktiengesellschaften;
  • zur Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a S. 2 HGB sowie
  • zur Rechnungslegung einschließlich der Buchführung von Unternehmen, die kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d HGB sind, von Kreditinstituten im Sinne des § 340 Abs. 1 HGB, Finanzdienstleistungsinstituten im Sinne des § 340 Abs. 4 S. 1 HGB, Wertpapierinstituten im Sinne des § 340 Abs. 4a S. 1 HGB, Instituten im Sinne des § 340 Abs. 5 S. 1 HGB, Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 HGB und Pensionsfonds im Sinne des § 341 Abs. 4 S. 1 HGB,

ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn.

Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen, namentlich Verstöße gegen

  • die Artikel 101 und 102 AEUV;
  • die in § 81 Abs. 2 Nr. 1, 2 lit. a), Nr. 5 sowie Abs. 3 GWB genannten Rechtsvorschriften sowie
  • Vorschriften der Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1)

können hinweisgebende Personen an die hierfür zuständige externe Meldestelle

Bundeskartellamt
Kaiser-Friedrich-Straße 16
53113 Bonn

melden – und zwar jederzeit und unabhängig vom Ausgang eines Verfahrens über eine interne Meldung.

Externe Meldestellen der Europäischen Union

Mögliche Betrugsfälle oder sonstige schwerwiegende Unregelmäßigkeiten mit potenziell negativen Auswirkungen zu Lasten von EU-Mitteln können Sie – auf Wunsch auch anonym – bei dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) melden:

Europäische Kommission
Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
B-1049 Brüssel
Belgien
https://anti-fraud.ec.europa.eu/index_de

Mögliche Verstöße, welche die Sicherheit des Seeverkehrs betreffen, können Sie der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) melden:

European Maritime Safety Agency
Praça‎ Europa 4
Cais do Sodré
1249-206 Lissabon
Portugal
https://emsa.europa.eu/contact/contacts.html

Mögliche Verstöße im Bereich der Flugsicherheit können Sie – auch vertraulich – der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) melden:

European Union Aviation Safety Agency
Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln
https://www.easa.europa.eu/en/confidential-safety-reporting

Mögliche Verstöße in den Bereichen OGAW/UCIT, Ratingagenturen, Transaktionsregister, Verbriefungsregister und Benchmarks können Sie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) melden:

European Securities and Markets Authority
201-203 rue de Bercy
CS 80910
F-75589 Paris Cedex 12
Frankreich
https://www.esma.europa.eu/investor-corner/frauds-and-scams
https://www.esma.europa.eu/investor-corner/make-complaint

Mögliche Verstöße auf dem Gebiet der Arzneimittelsicherheit können Sie der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) melden:

European Medicines Agency
Domenico Scarlattilaan 6
NL-1083 HS Amsterdam
Niederlande
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/contacts-european-medicines-agency#report-an-issue-with-an-authorised-product-section