Gegevensbescherming

We zijn blij dat u onze website bezoekt. De gegevensbescherming bij het gebruik van deze website staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom willen we u bij deze informeren welke persoonsgegevens we van u verzamelen wanneer u deze website bezoekt. Ook informeren we u voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Omdat wetswijzigingen of veranderingen aan de website het noodzakelijk kunnen maken om deze privacyverklaring aan te passen, vragen we u deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Advocatenkantoor Dr. Johannes Dilling,
LL.M. (Keulen/Parijs 1) Maître en Droit (Parijs 1 Sorbonne)
Landgrafenstraße 49
50931 Keulen
E-mailadres: info@ra-dilling.de
Colofon: https://www.ra-dilling.de/impressum/

Algemene informatie over gegevensverwerking

Op deze website worden de persoonsgegevens van gebruikers alleen verzameld en gebruikt voor zover dit nodig is voor het goed functioneren van de website en van de aangeboden inhoud en diensten.

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot u herleid kunnen worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, woonadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en leeftijd. Gegevens zoals het aantal websitegebruikers zijn géén persoonsgegevens.

Met verwerking wordt elke bewerking/verwerking of het geheel van bewerkingen/verwerkingen met betrekking tot de persoonsgegevens bedoeld, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen, opslaan, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, openbaar maken, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenvoegen, combineren, beperken, verwijderen of vernietigen van persoonsgegevens.

Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren zoals het contactformulier. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die per geval worden aangegeven of die voortvloeien uit uw melding. Denk bijvoorbeeld aan uw e-mailadres om uw contactverzoek te kunnen beantwoorden. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit uitdrukkelijk is toegestaan krachtens de wet óf indien u toestemming hebt gegeven voor dergelijke doorgifte met betrekking tot een actieve zakelijke relatie. In alle andere gevallen kunt u de algemene informatie op deze website gebruiken zonder dat u uw persoonsgegevens hoeft te delen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

et verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van gebruikers wordt alleen uitgevoerd na toestemming van de gebruiker. Indien er toestemming van de betrokkene wordt verkregen voor het verwerken van de persoonsgegevens, geldt art. 6 lid 1 punt a) van de AVG als rechtsgrondslag. Er geldt een uitzondering voor gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming niet mogelijk is en de verwerking dient te worden uitgevoerd omwille van de wettelijke voorschriften. Als de verwerking van de persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, geldt art. 6 lid 1 punt b) van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Als de verwerking van de persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een dwingende wettelijke bepaling, geldt art. 6 lid 1 onder c) van de AVG als rechtsgrondslag. Als de verwerking nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen daaraan ondergeschikt is, geldt art. 6 lid 1 punt f) van de AVG als rechtsgrondslag.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het toepasselijke verwerkingsdoeleinde is bereikt of is komen te vervallen, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting tot verwerking.

Bovendien worden er persoonsgegevens opgeslagen die nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Deze gegevens worden uiterlijk verwijderd nadat de verjaringstermijn (normaliter 3 jaar) is verstreken.

Informatief gebruik van de website

U kunt deze website bezoeken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u géén persoonsgegevens verstrekt, worden er ook géén persoonsgegevens van u verwerkt, met uitzondering van de gegevens die uw browser doorstuurt om het bezoek aan de website mogelijk te maken. Voor de technische beschikbaarstelling van de website is het nodig om bepaalde automatisch doorgegeven informatie van u te verwerken. Zo kan uw browser de website weergeven en kunt u hem gebruiken. Deze gegevens worden automatisch opgevraagd wanneer u deze website bezoekt, waarna ze worden opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens hebben betrekking op het computersysteem van de computer die de website opvraagt. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • host
 • IP-adres van de gebruiker
 • naam (indien van toepassing)
 • datum en tijdstip van bezoek
 • toegangsmethode (Get/Post)
 • verzoek
 • protocol (bijv. http)
 • status (bijv. foutmeldingen)
 • omvang van de opgehaalde gegevens
 • verwijzer (referrer)
 • browser en besturingssysteem van de gebruiker

Actief gebruik van de website

Afgezien van het puur informatieve gebruik van deze website, kunt u de website ook actief gebruiken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen. In dat geval verwerken we naast de voornoemde gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, verwerken wij uw naam en e-mailadres. Daarnaast kunt u zelf een bericht opstellen in het berichtveld. Het is aan u of u ons deze gegevens verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij echter niet of niet volledig aan uw contactverzoek voldoen. Als u het contactformulier gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden.

De hierboven vermelde gegevensverwerking met het oog op het contact en het verwerken van contacten valt onder art. 6 lid 1 punten b) en f) van de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de klantrelatie/contractuele relatie (zakelijk contact)

Wij verwerken de persoonsgegevens die we rechtstreeks van u hebben ontvangen in het kader van onze contractuele relatie, bijvoorbeeld met het oog op een verzoek, een specifieke opdracht/melding of voor het leveren van onze diensten. Het gaat dan in de regel om zaken als contact- en adresgegevens, zakelijke rapporten en de correspondentie met u.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met het oog op de uitoefening en afhandeling van alle handelingen met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke, klanten, belanghebbenden, zakenpartners en andere contractuele of precontractuele relaties tussen voornoemde groepen, of met het oog op de wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt b) van de AVG.

Klokkenluiderssysteem en -hotline

Als externe dienstverlener bieden wij namens onze contractuele partners zogenaamde klokkenluidershotlines aan. Dit is een dienst van bedrijven aan hun werknemers waarbij ze ongepast gedrag van andere werknemers bij het bedrijf kunnen melden. In het kader van de dienstverlening van ons advocatenkantoor bieden we dergelijke klokkenluidersdiensten aan, waarbij we optreden als extern vertrouwenspersoon (ombudsman).

De gegevensverwerking ten aanzien van de klokkenluidershotlines wordt uitgevoerd in het kader van het opsporen en onderzoek van strafbare feiten en ongepaste gedragingen van werknemers. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op art. 88 lid 1 van de AVG, paragraaf 26 lid 1 zin 2 van het BDSG (het Duitse Bundesdatenschutsgesetz) in combinatie met de ondernemers-/klantenplicht uit hoofde van art. 6 lid 1 punt c) van de AVG, paragraaf 91 lid 2 van het AktG (het Duitse Aktiengesetz) en paragraaf 130 van de OWiG (het Duitse Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - complianceplicht klokkenluiderssysteem). Naast de mogelijkheid voor betrokkenen om telefonisch contact met ons op te nemen, kunt u hiervoor ook een online toepassing gebruiken. Hiervoor gebruiken we de Messenger-tool van de provider Signal Messer LLC., 650 Castro Street, Suite 120-233 Mountain View, CA 94041, Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf 'Externe dienstverleners' en https://signal.org/legal/.

De persoonsgegevens worden gewist zodra het doeleinde voor de opslag ervan niet meer van toepassing is. Dit geldt in het bijzonder als tijdens de procedure duidelijk wordt dat de verdenkingen ongegrond zijn, maar ook in het algemeen na afloop van het onderzoek.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen indien:

 • we hiertoe wettelijk verplicht zijn vanwege een officieel of gerechtelijk bevel;
 • we daartoe gerechtigd zijn, bijv. omdat dit nodig is met het oog op de vervolging bij strafbare feiten of voor de uitoefening en handhaving van onze rechten; of
 • u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Cookies

 • Gebruik van cookies/gebruiksprofiel

Wij gebruiken zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden met configuratie-instellingen. Cookies worden door onze webserver naar uw browser gestuurd op het moment dat u onze website bezoekt. Ze worden op uw computer opgeslagen zodat ze bij latere bezoeken weer kunnen worden opgevraagd. Wij gebruiken alleen zogenaamde 'sessiecookies' (ook wel tijdelijke cookies genoemd). Dit zijn cookies die alleen worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan een van onze internetpagina's. Deze cookies houden vooral de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van onze websites bij. Ook maken ze het mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u van een van onze websites naar een andere website van ons navigeert, en wanneer u de sessie beëindigt. Zo weten wij welke gedeeltes van onze website en welke andere websites onze bezoekers hebben bezocht. Uit deze gebruiksgegevens kunnen echter geen conclusies over de gebruiker worden getrokken. Al deze anoniem verzamelde gebruiksgegevens worden niet gecombineerd met uw persoonsgegevens. Ze worden onmiddellijk na afloop van de statistische vaststelling gewist. Aan het einde van de sessie, wanneer u de browsersessie beëindigt, worden de cookies automatisch verwijderd.

De meeste browsers zijn vooraf zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter ook zelf uitschakelen, of uw browser zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden opgeslagen. Als u geen cookies accepteert, heeft u mogelijk geen (volledige) toegang tot bepaalde gedeeltes van onze websites.

 • Rechtsgrondslag

AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang om u een website aan te bieden die uw persoonlijke instellingen opslaat, zodat het voor u gemakkelijker wordt om onze website te bezoeken. Daarnaast kunnen wij door het gebruik van verschillende cookies zien hoe we onze website verder kunnen verbeteren.

 • Configuratie van de browserinstellingen

De meeste browsers zijn vooraf zo ingesteld dat ze standaard cookies accepteren. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er alleen bepaalde cookies of zelfs helemaal geen cookies worden geaccepteerd. U kunt ook zelf de cookies verwijderen die reeds in uw browser staan opgeslagen via de browserinstellingen. Bovendien kunt u de browser zo instellen dat u een melding krijgt voordat er cookies worden opgeslagen. Aangezien het per browser kan verschillen hoe dit moet worden ingesteld, adviseren we u om het hulpmenu van uw browser te raadplegen om de juiste configuratie-instellingen te bepalen. Als u een uitgebreid overzicht wilt hebben van alle toegang van derden tot uw internetbrowser, raden we u aan om speciaal hiervoor gemaakte plug-ins te installeren.

Hulpmiddelen voor tracking en analyse

Wij maken gebruik van tracking- en analysehulpmiddelen om onze website voortdurend te verbeteren en af te stemmen op uw behoeften. Dankzij de trackinghulpmiddelen krijgen we een statistisch overzicht van onze websitebezoekers, dat we kunnen gebruiken om ons online aanbod verder voor u te ontwikkelen. Met het oog op deze belangen is het gebruik van de hieronder beschreven hulpmiddelen voor tracking en analyse gerechtvaardigd conform art. 6 lid 1 punt f van de AVG. In de volgende sectie worden ook de respectievelijke verwerkingsdoeleinden en de specifieke verwerkte gegevens beschreven per tracking- en

 • Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna: 'Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies''. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en het mogelijk maken om het gebruik van de website te analyseren. De gegevens die deze cookies aanmaken, bijvoorbeeld omtrent het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw gebruik van deze website, wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze ook worden opgeslagen. Bij de inzet van Google Analytics kan niet worden uitgesloten dat de cookies van Google Analytics naast het IP-adres ook andere persoonsgegevens verzamelen. Wij wijzen u erop dat Google deze gegevens eventueel aan derden zou kunnen doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of indien deze derden dergelijke gegevens namens Google verwerken.

Google gebruikt de door onze cookies aangemaakte gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om informatie over het internetgebruik te delen met de exploitant van de website. Google beweert dat het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics niet wordt samengevoegd met andere Google-gegevens. Over het algemeen kunt u ook voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen. Wij wijzen u er wel op dat u in dergelijk geval mogelijk niet meer alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Het kan niet worden uitgesloten dat de cookies van Google Analytics naast het IP-adres ook andere persoonsgegevens verzamelen. Om te voorkomen dat uw gebruiksgegevens met betrekking tot onze website door Google Analytics worden verzameld en aan Google Analytics worden overgedragen, kunt u een plug-in voor uw browser downloaden en installeren. Gebruik hiervoor onderstaande link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Deze plug-in voorkomt dat er informatie over uw bezoek aan de website wordt doorgegeven aan Google Analytics. Deze plug-in voorkomt geen andersoortige analyses. Houd er rekening mee dat u de hierboven vermelde browserplug-in niet kunt gebruiken wanneer u onze website bezoekt via de browser van een mobiel toestel (zoals een smartphone of een tablet). Als u een mobiel toestel gebruikt, kunt u de verzameling van uw gebruiksgegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken:

Google Analytics uitschakelen

Klik op deze link om een zogenaamde opt-outcookie in uw browser te plaatsen. Dit voorkomt dat er informatie over uw bezoek aan de website wordt doorgegeven aan Google Analytics. Houd er rekening mee dat de opt-outcookie alleen werkt voor de betreffende browser en voor dit domein. Als u de cookies uit uw browser wist, wordt ook de opt-outcookie gewist. Om de gegevensverzameling van Google Analytics ook daarna te voorkomen, zult u opnieuw op de link moeten klikken. U kunt de opt-outcookie ook gebruiken als alternatief voor bovenstaande plug-in als u een computerbrowser gebruikt.

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben we op onze website de broncode 'anonymizeIP' toegevoegd aan Google Analytics. Deze broncode zorgt ervoor dat de laatste 8 bits van alle IP-adressen worden gewist. Hierdoor wordt uw IP-adres anoniem opgeslagen. Dit wordt ook wel IP-masking genoemd. Uw IP-adres wordt hierbij dus ingekort en zodoende door Google geanonimiseerd vóórdat het wordt doorgestuurd binnen lidstaten van de Europese Unie of naar andere verdragsstaten die onder de Europese Economische Ruimte vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en dáár ingekort. Deze website maakt naast de demografische gegevens ook gebruik van Google Analytics-rapporten. Hierin worden gegevens opgeslagen van op interesses gebaseerde advertenties van Google, alsook bezoekersgegevens van derde aanbieders (zoals leeftijd, geslacht en interesses). Deze gegevens zijn echter niet herleidbaar tot één enkel persoon en kunnen op elk moment worden uitgeschakeld via de advertentie-instellingen.

We gebruiken Google Analytics ook om AdWords-gegevens te analyseren voor statistische doeleinden. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u deze functie uitschakelen via Mijn advertentiecentrum https://www.google.nl/ads/preferences.

 • Google Fonts

We maken op onze website tevens gebruik van Google Fonts, van Google LLC, Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Bij het gebruik van Google Fonts vindt geen authenticatie plaats. Er worden ook geen cookies verstuurd naar de API van Google Fonts. Ook als u een Google-account heeft, worden er tijdens het gebruik van Google Fonts geen gegevens van uw Google-account naar Google verzonden. Google legt alleen het gebruik van CSS en de gebruikte lettertypen vast, waarbij het deze gegevens veilig opslaat. Raadpleeg voor meer informatie en eventuele vragen hierover de volgende website: https://developers.google.com/fonts/faq?tid=231553674760.

Externe dienstverleners

We zetten dienstverleners in om diensten te verlenen en uw gegevens met betrekking tot onze diensten te verwerken. Deze dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend op basis van onze instructies. Ze zijn tevens verplicht zich aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming te houden. Alle verwerkers zijn zorgvuldig uitgekozen en krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor zover en voor zolang dat nodig is om de diensten te leveren, of voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verwerking en het gebruik van de gegevens. Dienstverleners die actief zijn in landen als de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vallen onder het algemeen onder wetgeving inzake gegevensbescherming die niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als dat u geniet in lidstaten van de Europese Unie. Mochten uw gegevens verwerkt worden in een land waar het ontbreekt aan een vergelijkbaar hoog niveau van gegevensbescherming als binnen de Europese Unie het geval is, dan zullen wij er middels standaardcontractbepalingen of andere erkende instrumenten voor zorgen dat uw persoonsgegevens alsnog adequaat worden beschermd.

Rechten van betrokkenen

 • Recht op informatie

U heeft het recht om op elk gewenst moment informatie bij ons op te vragen over de gegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst daarvan, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt, en het doel waarvoor ze worden opgeslagen.

 • Recht op intrekken van toestemming

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u dit te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen met werking voor de toekomst. Hiervoor is een e-mail naar info@ra-dilling.de afdoende. U kunt ook een schriftelijke kennisgeving sturen naar Kanzlei Dilling, Landgrafenstraße 49, 50931 Keulen, Duitsland.

 • Recht op rectificatie

U kunt ons verzoeken om onjuiste gegevens te rectificeren of om de door ons opgeslagen gegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om ons te verzoeken de gegevens die we van u hebben opgeslagen te beperken of te wissen. Als het verzoek om het wissen niet kan worden ingewilligd vanwege wettelijke bewaartermijnverplichtingen of andere dwingende wettelijke bepalingen, kunnen uw gegevens alleen worden beperkt en niet worden gewist.

 • Recht op dataportabiliteit

Als u een kopie verlangt van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, zullen wij deze gegevens aan u of aan een andere verantwoordelijke partij vrijgeven of overdragen. Hiervoor wordt een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat gebruikt. Dit laatste geldt echter alleen als dit technisch mogelijk is.

 • Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Dit in het kader van art. 21 van de AVG, met dien verstande dat de gegevensverwerking dient te worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

 • Contact voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene

Als u per e-mail contact met ons opneemt (via info@ra-dilling.de), of per post (Kanzlei Dilling, Hohenstaufenring 29-37, 50674 Keulen, Duitsland), slaan wij de door u verstrekte gegevens (d.w.z. uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) op zodat we uw vragen kunnen beantwoorden of op uw verzoek kunnen reageren. De gegevens die in het kader hiervan worden aangemaakt, worden meteen gewist zodra de opslag ervan niet langer noodzakelijk is. In geval van wettelijke bewaartermijnverplichtingen beperken we de verwerking in plaats van dat de gegevens worden gewist.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van de AVG geschonden zijn.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering)

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).

Versie: 01-11-2020